head_banner

Ավտոմոբիլային փոխանցման գոտիներ

  • Ավտոմոբիլային փոխանցման գոտիներ Ժամկետային գոտիներ V գոտիներ Muti-wedge գոտիներ

    Ավտոմոբիլային փոխանցման գոտիներ Ժամկետային գոտիներ V գոտիներ Muti-wedge գոտիներ

    Ժամկետային գոտիները էլեկտրահաղորդման շարժիչների ամենակարևոր մասերից են:Ժամկետային գոտին լավագույնս կարելի է բնութագրել որպես ներսի մասում ինտեգրալ ձևավորված ատամներով գոտի, որը դրականորեն միանում է առանցքային ակոսավոր ճախարակի հետ:Ժամկետային գոտին հայտնի է նաև որպես համաժամանակյա գոտի կամ դրական շարժիչ գոտի:Ժամկետային ամրագոտի շարժիչը չի համարվում որպես գոտի կրիչների այլ ռեժիմների փոխարինում կամ փոխարինում: